درس پژوهی، نمون برگ گزارش، عربی -اسفند1395-علی اصغریزدان بخش-عفت سادات بریدسیدی

درس پژوهی، نمون برگ گزارش

عربی درس6 مستثنی-ناحیه 4 مشهد

علی اصغریزدان بخش-عفت سادات بریدسیدی

 

 

برای دریافت کلیک کنید: درس پژوهی-نمون برگ گزارش-درس6 مستثنی-ناحیه4-یزدان بخش-بریدسیدی

برای دریافت کلیک کنید:درس پژوهی-نمون برگ گزارش

photo 2017 03 20 13 21 15

 

photo 2017 03 20 13 23 30

 

photo 2017 03 20 13 23 59

 

کل

 

 

 

 

 

 

 

 

 درس پژوهی

                        danloud Power

نوشتن دیدگاه


تصویر امنیتی
تصویر امنیتی جدید