آدرس کلاس های مجازی من؛ علی اصغر یزدان بخش نیمسال اول 1400-1399

آدرس کلاس های مجازی من؛ علی اصغر یزدان بخش
نیمسال اول 1400-1399

...........................................................

دانشگاه فردوسی مشهد، دانشکده علوم تربیتی و روان شناسی

برخط(همزمان)                            https://webinar2.um.ac.ir/course-208230

 برون خط(غیر همزمان)                                                        http://vu2.um.ac.ir

...........................................................

 دانشگاه فرهنگیان مشهد؛ پردیس شهید بهشتی و ثامن الحجج(ع)

برخط(همزمان)                                    http://lms1.cfu.ac.ir/main/index.php

 برون خط(غیر همزمان)                                   https://shamim.cfu.ac.ir/login

 

راهنمایی بیشتر از طریق ارتباط با نماینده کلاس و در صورت ضرورت از طریق:

سروش sapp.ir/yazdanbakhsh      ایتا @yazdanbakhsh        ایمیل yazdan_bakhsh@yahoo.com

 

آدرس کلاس های مجازی من مهر99

نوشتن دیدگاه


تصویر امنیتی
تصویر امنیتی جدید