آموزش پژوهی(اقدام پژوهی- درس پژوهی)، طرح درس، نمون برگ

 آموزش پژوهی

 

چرخه اقدام پژوهی

6چرخه درس پژوهی

  

 

 درس پژوهی

 طرح درس

 طرح درس روزانه نمونه

 

word درس پژوهی- نمون برگ سفید         

          

نوشتن دیدگاه


تصویر امنیتی
تصویر امنیتی جدید