برنامه درسی ملی جمهوری اسلامی ایران

  برنامه درسی ملی جمهوری اسلامی ایران

کلیک کنید

danloud pdf

باسمه تعالی       جلسه حضوری درس  فلسفه تعلیم وتربیت رسمی در ج .ا .ا و اخلاق حرفه ای   به شرح زیر برگزار می گردد.

نام درس

رشته

نام استاد

محل تشکیل کلاس

تاریخ تشکیل جلسه حضوری کلاس

تاریخ برگزاری آزمون فلسفه

فلسفه تعلیم و تربیت

آموزش ابتدایی  خواهران

خ فرضعلی

21

جمعه 13/2/98

ساعت 8 صبح

سه شنبه 21/3/98

10 صبح

فلسفه تعلیم و تربیت

دبیری تربیت بدنی/ادبیات/ریاضی/انگلیسی

داوودی پور

22

جمعه 13/2/98

ساعت 8 صبح

سه شنبه 21/3/98

10 صبح

فلسفه تعلیم و تربیت

آموزش ابتدایی برادران 

رزم آرا

23

جمعه 13/2/98

ساعت 8 صبح

سه شنبه 21/3/98

8 صبح

فلسفه تعلیم و تربیت

دبیری فیزیک/اجتماعی/علوم/دینی/معارف/  مشاوره/مراقب سلامت

یزدان بخش

24

جمعه 13/2/98

ساعت 8 صبح

سه شنبه 21/3/98

8 صبح

 

نام درس

رشته

نام استاد

محل تشکیل کلاس

تاریخ تشکیل جلسه حضوری کلاس

تاریخ برگزاری آزمون اخلاق

اخلاق حرفه ای

آموزش ابتدایی  خواهران

خانم صحرایی

21

جمعه 13/2/98

ساعت 10 صبح

سه شنبه 21/3/98

            ساعت 14

اخلاق حرفه ای

دبیری تربیت بدنی/ادبیات/ریاضی/انگلیسی

حاجی زاده

22

جمعه 13/2/98

ساعت 10 صبح

سه شنبه 21/3/98

            ساعت 14

اخلاق حرفه ای

آموزش ابتدایی برادران 

عبد اله یار

23

جمعه 13/2/98

ساعت 10 صبح

سه شنبه 21/3/98

            ساعت 14

اخلاق حرفه ای

دبیری فیزیک/اجتماعی/علوم/دینی/معارف/  مشاوره/مراقب سلامت

حسینی معصوم

24

جمعه 13/2/98

ساعت 10 صبح

سه شنبه 21/3/98

            ساعت 14

 

ضمنا کتب دروس فوق در سایت دانشگاه  samen.cfu.ac.ir بارگذاری شده است                                                                 

نوشتن دیدگاه

نوشتن دیدگاه


تصویر امنیتی
تصویر امنیتی جدید