مبانی نظری تحول بنیادین درنظام تعلیم وتربیت رسمی عمومی جمهوری اسلامی ایران

مبانی نظری تحول بنیادین

درنظام تعلیم وتربیت رسمی عمومی جمهوری اسلامی ایران

 

 

متن کامل

danloud pdf

متن منتخب

danloud pdf

قابل توجه مهارت آموزان ورودی 1396

قابل توجه مهارت آموزان ورودی 1396

باسمه تعالی

قابل توجه مهارت آموزان ورودی 1396

جلسه حضوری درس  فلسفه تعلیم وتربیت رسمی در ج .ا .ا و اخلاق حرفه ای   به شرح زیر بر گذار می گردد.

نام درس

رشته

نام استاد

محل تشکیل کلاس

تاریخ تشکیل جلسه حضوری کلاس

تاریخ برگزاری آزمون فلسفه

فلسفه تعلیم و تربیت

آموزش ابتدایی  خواهران

خ فرضعلی

21

جمعه 13/2/98

ساعت 8 صبح

سه شنبه 21/3/98

10 صبح

فلسفه تعلیم و تربیت

دبیری تربیت بدنی/ادبیات/ریاضی/انگلیسی

داوودی پور

22

جمعه 13/2/98

ساعت 8 صبح

سه شنبه 21/3/98

10 صبح

فلسفه تعلیم و تربیت

آموزش ابتدایی برادران 

رزم آرا

23

جمعه 13/2/98

ساعت 8 صبح

سه شنبه 21/3/98

8 صبح

فلسفه تعلیم و تربیت

دبیری فیزیک/اجتماعی/علوم/دینی/معارف/  مشاوره/مراقب سلامت

یزدان بخش

24

جمعه 13/2/98

ساعت 8 صبح

سه شنبه 21/3/98

8 صبح

 

نام درس

رشته

نام استاد

محل تشکیل کلاس

تاریخ تشکیل جلسه حضوری کلاس

تاریخ برگزاری آزمون اخلاق

اخلاق حرفه ای

آموزش ابتدایی  خواهران

خانم صحرایی

21

جمعه 13/2/98

ساعت 10 صبح

سه شنبه 21/3/98

            ساعت 14

اخلاق حرفه ای

دبیری تربیت بدنی/ادبیات/ریاضی/انگلیسی

حاجی زاده

22

جمعه 13/2/98

ساعت 10 صبح

سه شنبه 21/3/98

            ساعت 14

اخلاق حرفه ای

آموزش ابتدایی برادران 

عبد اله یار

23

جمعه 13/2/98

ساعت 10 صبح

سه شنبه 21/3/98

            ساعت 14

اخلاق حرفه ای

دبیری فیزیک/اجتماعی/علوم/دینی/معارف/  مشاوره/مراقب سلامت

حسینی معصوم

24

جمعه 13/2/98

ساعت 10 صبح

سه شنبه 21/3/98

            ساعت 14

 
photo_2019-07-11_12-04-33.jpg
 
 
photo_2019-07-11_12-04-43.jpg
 

ضمنا کتب دروس فوق در سایت دانشگاه  samen.cfu.ac.ir بارگذاری شده است                                           

نوشتن دیدگاه


تصویر امنیتی
تصویر امنیتی جدید